Účely znaleckého posudku

Účely, na ktoré sa používa znalecký posudok stanovujúci všeobecnú hodnotu nehnuteľností:

  • prevod vlastníctva kúpnou zmluvou
  • prevod vlastníctva darovacou zmluvou
  • vysporiadanie dedičstva
  • vysporiadanie podielového / bezpodielového spoluvlastníctva
  • pri založení nehnuteľnosti v prospech banky alebo inej penažnej inštitúcie pri poskytnutí úveru
  • pri určení hodnoty nehnuteľnosti pre vklad imania do firmy
  • pri konkurzoch
  • pri dražbách
  • určenie ceny nehnuteľnosti pre súkromné účely
  • iné