Znalecké posudky

Znalec odboru Stavebníctvo (370000), odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností (370901)
Evidenčné číslo znalca 914855

Predmet mojej činnosti:

Vypracovanie znaleckého posudku na ohodnotenie nehnuteľností - byt, dom, pozemok a iné stavby (t.j. stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti -) za účelom kúpy/predaja nehnuteľnosti, pre potreby hypotekárneho úveru, majetkového vysporiadania, dražby, nepeňažných vkladov a iných.