Predmet mojej činnosti

Certifikovaný projektant pasívnych domov

  • Výpočet nákladov na výstavbu nízkoenergetických a pasívnych domov
  • Realizačný projekt pre nízkoenergetické a pasívne domy (detailné rozkreslenie projektu potrebné na výstavbu domu)
  • Kalkulácie PHPP (kalkulácia energetickej bilancie domov (nízkoenergetických, pasívnych aj  bežných). Výsledkom je informácia o potrebe energie na vykurovanie, ohrev teplej vody a chladenie domu..

Externe spolupracujem s firmou Createrra na ich projektoch (počítanie nákladov na výstavbu, stavebná príprava, kalkulácia PHPP, kalkulácia 2D tepelných mostov)