Ako dosiahnuť pasívny štandard?

Pasívny dom nie je dom plný najmodernejśej a drahej technológie v ktorom sa nedajú otvárať okná, ako sa mnohí ľudia úplne mylne domnievajú. Práve naopak, jedná sa o domy v prvom rade rozumne navrhnuté, vychádzajúce z predností a obmedzení daného miesta.

Návrh domu zohľadňuje v prvom rade čo najlepšie osadenie objektu na pozemku, následne zvolenie rozumného (poväčšine kompaktného) tvaru objektu, rozmiestnenie miestností tak, aby rešpektovali svetové strany a teda aby sme mali svetlo tam kde ho potrebujeme. Kľúčovým prvkom pasívneho domu sú okná, tie zabezpečujú najvýznamnejšiu časť takzvaných pasívnych tepelných ziskov, získavaním energie zo slnka. Preto potrebujeme kvalitné a rozumne navrhnuté okná, aby sme v období vykurovacej sezóny získali čo najviac tejto energie a museli dokurovať čo najmenej. Neodmysliteľnou súčasťou pasívneho domu je vzduchotechnika, ktorá zabezpečuje dostatočný prívod čerstvého vzduchu a zároveň znižuje tepelné straty, ktoré by boli pri vetraní čisto oknami väčšie. Okná sa samozrejme v pasívnom dome dajú kedykoľvek otvoriť. V lete pasívny dom poskytuje kvalitnú ochranu pred prehrievaním najmä vďaka vonkajšiemu tieneniu, nočnému prevetrávaniu, čerstvým vzduchom privádzaným vzduchotechnikou, ktorý vie byť vďaka zemnému výmenníku ochladzovaný pred vstupom do objektu. Je taktiež možné podlahové alebo stenové rozvody, ktoré sa v zime používajú na vykurovanie použiť v lete na sálavé chladenie, ak to zvolená technológia umožňuje. Či navrhnutý dom spĺňa pasívny štandard sa overuje pomocou kalkulácie PHPP. Najvážnejším dokladom preukazujúcim pasívny štandard budovy je certifikát pasívneho domu. Certifikáciu na Slovensku zabezpečuje Inštitút pre energeticky pasívne domy (www.iepd.sk).


Ak máte záujem o projekt pasívneho domu, odporúčam obrátiť sa na firmu Createrra, ktorá má najväčšie skúsenosti s projektovaním a následnou realizáciou pasívnych domov na Slovensku.